Hliníkové fasády a stěny

Kratos

Kratos je fasádní systém který se skládá z profilů, vyrobených z vysoce kvalitní hliníkové slitiny. Systém nabízí různorodost profilů s vysokým momentem setrvačnosti a také

Fasádní systém Kratos je nabízen v několika izolačních variantách, od standardní, po variantu se zvýšenou tepelnou izolací označovanou HI3.

Kratos dosahuje součinitele prostupu tepla rámem  Uf až 1,12 W/m2K.

Systém umožňuje použití několika druhů vnějších krycích lišt rozmanitých tvarů.

Kratos je kompatibilní s veškerým sortimentem Blyweert aluminium.

Fasádní systém z profilů - Kratos